Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

 

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji počeo je dana 01. veljače 2009. godine s provedbom
Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine" br. 143/13) i postupkom odobravanja zahtjeva za korištenjem besplatne pravne pomoći.

Navedenim se Zakonom građanima slabijeg imovnog stanja omogućuje pristup sudu, upravnim i drugim tijelima s javnim ovlastima, radi ostvarenja određenih prava, na način da troškove u cjelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?
Korištenje besplatne pravne pomoći ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Uredu državne uprave u sjedištu županije ili u ispostavama Ureda na području županije u kojima podnosilac zahtjeva ima prebivalište ili boravište.
Uz zahtjev se prilažu potpisane izjave podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva o dozvoljavanju uvida u sve imovinske i financijske podatke.
Na zahtjev se ne plaćaju pristojbe.

Dodatna pojašnjenja nalaze se na adresi Ministarstva pravosuđa: http://www.pravosudje.hr

Obrasci zahtjeva i izjave mogu se podići neposredno u Uredu u Rijeci i ispostavama, kao i ovdje:
Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći
Izričita pisana suglasnost

Popunjene obrasce predaje se poštom ili u pisarnicama Ureda i ispostava:

Ured državne uprave u Rijeci, Rijeka, Riva 10
Ispostava Crikvenica, Crikvenica, Kralja Tomislava 85
Ispostava Čabar, Čabar, Zaobilaznica 1
Ispostava Delnice, Delnice, Trg 138. brigade HV 4
Ispostava Krk, Krk, Trg Bana Jelačića 3
Ispostava Mali Lošinj, Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7
Ispostava Opatija, Opatija, M. Tita 4
Ispostava Rab, Rab, "Knežev dvor", Trg Municipium Arba 2
Ispostava Vrbovsko, Vrbovsko, ulica Dobra 4.

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona:

Rijeka: tel. 354-254 ; 354-339
Delnice: tel. 812-182 ; 354-635
Mali Lošinj: tel. 231-404 ; 354-663
Rab: tel. 867-404 ; 354-604

 

 

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.