Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

 

Adresar :

  Predstojnica
Ingrid Mrđen
Tel.: 051/354-212
Fax.: 051/354-221
e-mail: ingrid.mrdjen@udu-pgz.hr
  Stručna referentica za administrativne poslove
Vanja Maraž
Tel. 051/354-212
Fax.: 051/354-221
e-mail: vanja.maraz@udu-pgz.hr

 

  SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
  VODITELJICA SLUŽBE
Ljiljana Mataija-Gulić, dipl. iur.
Tel.: 051/354-338
Fax.: 051/354-221
e-mail: ljiljana.mataija@udu-pgz.hr
  Viša stručna referentica za računovodstvene poslove
Vanda Mohorovičić
Tel.: 051/354-224
Fax.: 051/354-203
e-mail: vanda.mohorovicic@udu-pgz.hr
  Računovodstvena referentica za likvidaturu


e-mail:
  Računovodstvena referentica - financijski knjigovođa
Snježana Pleše
Tel.: 051/354-217
e-mail: snjezana.plese@udu-pgz.hr
  Računovodstvena referentica za obračun plaće i blagajne
Dragana Stojković
Tel.: 051/354-216
e-mail: dragana.stojkovic@udu-pgz.hr
 
ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
  VODITELJICA ODJELA
Ana Šporer Zupičić
Tel.: 051/354-337
e-mail: ana.sporer@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za pravne poslove
Martina Angeli Milošević
Tel.:354-336
e-mail: martina.angeli.milosevic@udu-pgz.hr
  Upravna referentica za službeničke poslove
Senija Turina
Tel.: 051/354-341
e-mail: senija.turina@udu-pgz.hr
  Upravna referentica za službeničke poslove
Tatjana Pleše
Tel.: 051/354-223
e-mail: tatjana.plese@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za pravne poslove
Nadja Rabar
Tel.: 051/354-339
e-mail: nadja.rabar@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za besplatnu pravnu pomoć
Slađana Kirinčić
Tel.: 051/354-339
e-mail: sladjana.kirincic@udu-pgz.hr
  Upravna referentica za besplatnu pravnu pomoć
Ferenčić Sanja
Tel.: 051/354-254
e-mail: sanja.ferencic@udu-pgz.hr
  Upravna referentica za besplatnu pravnu pomoć
Nuker Andrijana
Tel.: 051/354-254
e-mail: adrijana.nuker@udu-pgz.hr
 
ODJEL ZA INFORMATIČKE OPĆE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE
  VODITELJ ODJELA
Dorijan Bakarčić
Tel.: 051/354-397
Tel.: 051/354-133
e-mail: dorijan.bakarcic@udu-pgz.hr
  Viša stručna referentica za javnu nabavu
Emilda Samaržija
Tel.: 051/354-211
e-mail: emilda.samarzija@udu-pgz.hr
  Informatički referent
Slobodan Kamber
Fax.: 051/354-245
e-mail: slobodan.kamber@udu-pgz.hr
  Viši informatički referent
Stipan Terzić
Tel.: 051/354-250
e-mail: stipan.terzic@udu-pgz.hr
  Viši informatički savjetnik
Tomislav Crnković
Tel.: 051/354-247
e-mail: tomislav.crnkovic@udu-pgz.hr
  Domar
Zoran Dupor
Tel.: 051/354-263
e-mail:
  Domar
Marko Ikica
Tel.: 051/354-263
e-mail:
  Portirka
Marina Lenac
Tel.: 051/354-300
e-mail:
  Centrala

Tel.: 051/354-111
e-mail:
  Namještenik za tehničke poslove i zaštitu na radu
Domagoj Tomac
Tel.: 051/354-396
Fax.: 051/354-396
  Radnik na održavanju vozila
Darko Blažević
Tel.: 051/354-396
  Viša stručna referentica za poslove pisarnice i pismohrane
Đurđica Grubešić
Tel.: 051/354-311
Fax.: 051/354-311
e-mail: djurdjica.grubesic@udu-pgz.hr
  Administrativna referentica za poslove pisarnice
Vesna Pejić
Tel.: 051/354-314; 354-315
e-mail: vesna.pejic@udu-pgz.hr
  Namještenica za pomoćne poslove u pisarnici
Nada Rameša
Tel.: 051/354-307
e-mail: nada.ramesa@udu-pgz.hr
  Administrativna referentica za poslove pisarnice
Đurđa Zednik
Tel.: 051/354-305
e-mail: djurdja.zednik@udu-pgz.hr
  Administrativni referent - arhivar
Želimir Kovačević
Tel.: 051/354-306
e-mail: zelimir.kovacevic@udu-pgz.hr
  Namještenik IV. vrste - Dostavljač
Miroslav Bubalo
Tel.: 051/354-309
  Administrativna referentica za poslove pisarnice
Davorka Vidas
Tel.: 051/354-313
e-mail: davorka.vidas@udu-pgz.hr

 

  SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO
  VODITELJICA SLUŽBE
Gordana Benić
Tel.: 051/354-102
Fax.: 051/354-209
e-mail: gordana.beinic@udu-pgz.hr
  ADMINISTRATIVNA REFERENTICA
Jasna Zorić
Tel.: 051/354-102
e-mail: gospodarstvo@udu-pgz.hr
 
ODJEL ZA GOSPODARSTVO
  VODITELJICA ODJELA
Tatjana Frančula
Tel.: 051/354-225
e-mail: tatjana.francula@udu-pgz.hr
  Samostalna upravna referentica za gospodarstvo
Rozeta Pucci Vrban
Tel.: 051/354-205
e-mail: rozeta.pucci-vrban@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za gospodarstvo

Tel.:
e-mail:
  Samostalna upravna referentica za gospodarstvo
Irena Komnenović
Tel.: 051/354-207
e-mail: irena.komnenovic@udu-pgz.hr
  Viša upravna referentica za gospodarstvo

Tel.:
e-mail:
  Viša upravna referentica za gospodarstvo
Višnja Komljenović
Tel.: 051/354-208
e-mail:
  Viši upravni referent za gospodarstvo
Zlatko Kraljiček
Tel.: 051/354-215
e-mail:
  Samostalna upravna referentica za poljoprivredu
Jana Juričić
Tel.: 354-213
e-mail: jana.juricic@udu-pgz.hr
  Upravni savjetnik za promet i pomorstvo
Ratko Dakić
Tel.: 051/354-134
e-mail: ratko.dakic@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica
Tatjana Mrvoš
Tel.: 051/354-471
e-mail: tatjana.mrvos@udu-pgz.hr
 
ODJEL ZA TURIZAM
 

Voditeljica odjela za turizam
Venera Krišković-Fafanđel dipl. oec.
Tel.: 051/354-259
fax.: 051/354-209
e-mail: venera.kriskovic-fafandel@udu-pgz.hr

 

Samostalni upravni referent za turizam
Nikola Vukša dipl. oec.
Tel.: 051/354-260
fax.: 051/354-209
e-mail:

 

Samostalni upravni referent za turizam
Sanja Mandić Milde dipl. oec.
Tel.: 051/354-264
fax.: 051/354-209
e-mail:

 

  SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
  VODITELJ SLUŽBE
Dijana Cvitan
Tel.: 051/354-407
Fax.: 051/354-424
e-mail: dijana.cvitan@udu-pgz.hr

  Viša upravna savjetnica za imovinsko-pravne poslove
Koraljka Matejčić
Tel.: 051/354-408
e-mail: koraljka.matejcic@udu-pgz.hr
  Samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove
Leonora Štokić Paoletti
Tel.: 051/354-404
e-mail: leonora.stokic.paoletti@udu-pgz.hr
  Samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove
Tanja Bodul
Tel.: 051/354-410
e-mail: tanja.bodul@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za imovinsko-pravne poslove
Katić Irena
Tel.: 051/354-412
e-mail: irena.katic@udu-pgz.hr
  Samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove
Margan Sandra
Tel.: 051/354-406
e-mail: sandra.margan@udu-pgz.hr
  Administrativna referentica
Silvana Markić
Tel.: 051/354-152
e-mail: silvana.markic@udu-pgz.hr
  Samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove
Marina Dereta
Tel.: 051/354-412
e-mail: marina.dereta@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za imovinsko-pravne poslove
Adrijana Frbežar
Tel.: 354-405
e-mail: adrijana.frbezar@udu-pgz.hr

 

  SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
  VODITELJICA SLUŽBE
Jasna Turak
Tel.: 051/354-453
Fax.: 051/354-131
e-mail: j.turak@udu-pgz.hr
  Viša sportska inspektorica
Jelena Turak
Tel.: 051/354-497
e-mail: jelena.turak@udu-pgz.hr
  Stručna referentica za obrazovanje, rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Anđelka Manjgotić
Tel.: 051/354-453
e-mail: andjelka.manjgotic@udu-pgz.hr
 
ODJEL ZA OBRAZOVANJE, RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
  VODITELJICA ODJELA
Antonia Bakić
Tel.: 051/354-452
Fax.: 051/354-131
e-mail: antonia.bakic@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za obrazovanje, kulturu i sport
Meri Varga
Tel.: 051/354-448
e-mail: meri.varga@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za obrazovanje, kulturu i sport
Slavica Juranić
Tel.: 051/354-455
e-mail: slavica.juranic@udu-pgz.hr
  Upravni savjetnik za obrazovanje, kulturu i sport
Ibrahim Ružnić
Tel.: 051/354-449
e-mail: ibrahim.ruznic@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Nina Lopac-Terzić
Tel.: 051/354-497
e-mail: nina.lopac.terzic@udu-pgz.hr
  Upravna referentica za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
Zdenka Staničić Ilić
Tel.: 051/354-304
e-mail: zdenka.stanicic.ilic@udu-pgz.hr
 
ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE
  VODITELJICA ODJELA
Ankica Milostić Radić
Tel.: 051/354-294
Fax.: 051/354-499
e-mail: ankica.milostic.radic@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
Dubravka Jelenović-Crnčić
Tel.: 051/354-266
e-mail: dubravka.jelenovic.crncic@udu-pgz.hr
  Upravna savjetnica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
Anita Škevin Baretić
Tel.: 051/354-271
e-mail: anita.skevin.baretic@udu-pgz.hr
  Viša upravna referentica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i za zaštitu žrtava i sudionika rata
Lidija Teodorović
Tel.: 051/354-473
e-mail: lidija.teodorovic@udu-pgz.hr
  Viša upravna referentica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i za zaštitu žrtava i sudionika rata
Marija Buterin
Tel.: 051/354-277
e-mail: marija.buterin@udu-pgz.hr

 

  SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
  VODITELJ SLUŽBE
Zdenko Holenko
Tel.: 051/354-172
Fax.: 051/354-197
e-mail: zdenko.holenko@udu-pgz.hr
  ADMINISTRATIVNA REFERENTICA
Anđelka Klanac-Gržinčić
Tel.: 051/354-172
e-mail: opca-uprava@udu-pgz.hr
 
ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UDRUGE GRAĐANA
  VODITELJICA ODJELA
Ivona Paravić
Tel.: 051/354-199
Fax.: 051/354-197
e-mail: ivona.paravic@udu-pgz.hr
  Upravna referentica za registar udruga građana
Klara Jardas
Tel.: 051/354-196
e-mail: klara.jardas@udu-pgz.hr
 
ODJEL ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA I MATIČARSTVO
  VODITELJICA ODJELA
Željka Dukić-Srdoč
Tel.: 051/354-195
Fax.: 051/354-195
e-mail: zeljkads@udu-pgz.hr
  Samostalna upravna referentica za osobna stanja građana
Maja Manola
Tel.: 051/354-198
e-mail:
  Upravna referentica za osobna stanja građana

Tel.: 051/354-198
e-mail:
  Upravna referentica za popis birača
Romina Primc Paj
Tel.: 051/354-445
e-mail:
  Viša upravna referentica za popis birača
Indira Fumis
Tel.: 051/354-443
e-mail:
 
MATIČNI URED RIJEKA
  Viša matičarka
Smilja Čučić
Tel.: 051/354-317
Fax.: 051/354-326
e-mail:
  Matičarka
Gordana Balent
Tel.: 051/354-195
e-mail: gordana.balent@udu-pgz.hr
  Matičarka
Vlasta Barbalić
Tel.: 051/354-324
  Matičarka
Emina Čulić
Tel.: 051/354-324
  Matičar
Darislav Klepac
Tel.: 051/354-320
  Matičarka
Željka Arić
Tel.: 051/354-320
  Matičarka
Gordana Komadina
Tel.: 051/354-318
  Matičarka
Darinka Poje-Savčić
Tel.: 051/354-321
  Matičarka
Renata Burazer
Tel.: 051/354-320
  Matičarka
Snježana Vukušić
Tel.: 051/354-310
  Matičarka
Ksenija Tomić
Tel.: 051/354-319
  Matičarka
Tamara Meić-Sidić
Tel.: 051/354-320
  Šalter MU Rijeka
Tel.: 051/354-323
 
MATIČNI URED KASTAV
  Matičarka
Bojana Čakarun
Tel.: 051/691-411
Fax.: 051/691-411
 
MATIČNI URED ČAVLE
  Matičarka
Snježana Herljević Tomac
Tel.: 051/259-512
Fax.: 051/259-512
 
MATIČNI URED BAKAR
  Matičarka
Andrea Zgombić Karabeg
Tel.: 051/761-008
Fax.: 051/761-008
 
MATIČNI URED KRALJEVICA
  Matičarka
Andrea Zgombić Karabeg
Tel.: 051/281-336
fAX.: 051/281-336

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.