Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

ISPOSTAVA CRIKVENICA

Smještaj: Crikvenica, Kralja Tomislava 85
Telefoni: centrala (051) 354-693
E-mail: ispostava.crikvenica@udu-pgz.hr

Adresar

Radno vrijeme:
Svakodnevno od 07,00 do 15,00 sati
prijem stranaka:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,30 do 14,30 sati
Na šalterima se stranke primaju od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 14,30 sati

Voditeljica Ispostave: Anka Magaš, dipl. oec.
Tel.: 051/354-687
e-mail: anka.magas@udu-pgz.hr

 

Matični ured Crikvenica
Crikv. P. Preradovića 6
Tel. 051/354-414
fax : 051 /241-540

E-mail:mu.crikvenica@udu-pgz.hr

  Matični ured Novi Vinodolski
N.V., Trg Vinodolskog Zakona br. 5
Tel. 051/244-265
Fax. 051/244-265U Ispostavi Crikvenica neposredni izvršitelji obavljaju upravne i druge stručne poslove iz djelokruga Ureda iz upravnih područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave, matičarstva i imovinsko-pravnih poslova te opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove. 

  E-mail za obrtni registar
e-mail: udu.crikvenica@udu-pgz.hr

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.

 


 
   
URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI