Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

ISPOSTAVA DELNICE


Smještaj: Delnice, Trg 138. brigade HV 4
Telefoni: 051/354-646
Fax: 051/354-647
E-mail: ispostava.delnice@udu-pgz.hr

Adresar

Radno vrijeme: od 07,00 do 15,00 sati.
prijem stranaka:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,30 do 14,30 sati
Na šalterima se stranke primaju od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 14,30 sati

Voditeljica Ispostave: Željka Mrle, dipl. iur.
Tel. 051/354-644
e-mail: zeljka.mrle@udu-pgz.hr

 

  Matični ured Delnice
Delnice, Trg 138. brigade HV 4
Tel. 051/354-637
fax. 811-802
E-mail: mu.delnice@udu-pgz.hr

U Ispostavi Delnice neposredni izvršitelji obavljaju upravne i druge stručne poslove iz djelokruga Ureda iz upravnih područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave i matičarstva i imovinsko-pravnih poslova te opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove. 
U Ispostavi Delnice obavljaju se i imovinsko-pravni poslovi za područje Grada Čabra.
U Ispostavi Delnice obavljaju se i poslovi odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći.

-----------------------------------------------------------------------------------

Obavijest obiteljima umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Gorskog Kotara

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto I njegovo održavanje (Nakodne novine broj: 51/18) od dana 1. siječnja 2019. godine u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji Ispostavi Delnice prestaje dežurstvo za slučaj smrti I organiziranje ukopa uz odavanje vojnih počasti umrlih HRVI I hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u dane vikenda.

  E-mail za obrtni registar
e-mail: udu.delnice@udu-pgz.hr

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.