Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

ISPOSTAVA KRK


Smještaj: Krk, Trg Bana Jelačića 3
Telefoni: 051/354-354
Fax: 051/354-357
E-mail: ispostava.krk@udu-pgz.hr

Adresar

Radno vrijeme: od 07,00 do 15,00 sati.
prijem stranaka:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.
Na šalterima se stranke primaju od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 14,30 sati

Voditelj Ispostave: Vesna Franov
Tel. 051/354-342
e-mail: vesna.franov@udu-pgz.hr

 

 

Matični ured Krk
Krk, Trg Bana Jelačića 3
Tel 051/354-345 i tel/fax 051/354-345
E-mail: mu.krk@udu-pgz.hr

 

Matični ured Malinska
Malinska, Lina Bolmarčića  22
Tel/fax 051/859-362

U Ispostavi Krk neposredni izvršitelji obavljaju upravne i druge stručne poslove iz djelokruga Ureda iz upravnih područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave,  matičarstva i imovinsko-pravnih poslova te opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove.

  E-mail za obrtni registar
e-mail: udu.ktk@udu-pgz.hr

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.