Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

ISPOSTAVA MALI LOŠINJ

Smještaj: Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, P.P. 71
Telefoni: 051/354-664
Fax: 051/231-252
E-mail: ispostava.mlosinj@udu-pgz.hr

Adresar

Radno vrijeme:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od od 07,00 do 15,00 sati
prijem stranaka:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.
Na šalterima se stranke primaju od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 14,30 sati

Voditeljica Ispostave: mr. sc. Darinka Jozić-Brandić
Tel.:051/354-655
e-mail: ispostava.mlosinj@udu-pgz.hr

 

 

Matični ured Mali Lošinj
M. Lošinj, Riva loš. kapetana 7
Tel. 051/354-658
Fax. 051/233-67

E-mail: mu.mlosinj@udu-pgz.hr

  Matični ured Cres
Cres, Ul. Cres. statuta 15
el. 051/571-299
Fax. 051/571-299

U Ispostavi Mali Lošinj neposredni izvršitelji obavljaju upravne i druge stručne poslove iz djelokruga Ureda iz upravnih područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave, matičarstva i imovinsko-pravnih poslova te opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove. 
U Ispostavi Mali Lošinj obavljaju se i poslovi odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći.

 

Područje nadležnosti: nadležnost se odnosi na područje jedinica lokalne samouprave Grada Cresa i Grada Malog Lošinja a što obuhvaća otoke: Cres, Lošinj, Susak, Ilovik, Vele i Male Srakane te Unije i manje nenastanjene otoke arhipelaga.

 

  E-mail za obrtni registar
e-mail: udu.malilosinj@udu-pgz.hr

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.