Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

ISPOSTAVA OPATIJA

Smještaj: Ispostava Opatija, M. Tita 4
Telefoni: 051/354-681
Fax: 051/701-268
E-mail: ispostava.opatija@udu-pgz.hr

Adresar

Radno vrijeme: od 08,00 do 16,00 sati.
prijem stranaka:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08.30 do 14,00 sati.
Pisarnica Opatija:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,30 do 15,30 sati.

Voditelj Ispostave: Nikola Sobotinčić
Tel. 051/354-670
e-mail: ispostava.opatija@udu-pgz.hr

 

  Matični ured Opatija
Opatija, M. Tita 8
Tel. 051/ 354-674
Fax.: 051/701-197
E-mail: mu.opatija@udu-pgz.hr
  Matični ured Lovran
Lovran, Šet. Maršala Tita 41
Tel. 051/291-101
Fax. 051/291-101

  Matični ured Matulji
Matulji, Dalmatinskih brigada 5
Tel. 051/277-190
Fax. 051/277-190

U Ispostavi Opatija neposredni izvršitelji obavljaju upravne i druge stručne poslove iz djelokruga Ureda iz upravnih područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave, matičarstva i imovinsko-pravnih poslova te opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove. 

  E-mail za obrtni registar
e-mail: udu.opatija@udu-pgz.hr

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.