Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

OBAVIJEST
o ne postojanju sukoba interesa

Temeljem odredbe članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16), Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnica naručitelja – predstojnica te s njom povezane osobe u sukobu interesa.

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


PLAN NABAVE UDU PGZ 2012

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE UDU PGZ 2012

II. IZMJENA PLANA NABAVE UDU PGZ 2012

III. DOPUNA PLANA NABAVE UDU PGZ 2012


PLAN NABAVE UDU PGZ 2013

I. DOPUNA PLANA NABAVE UDU PGZ 2013


PLAN NABAVE UDU PGZ 2014


PLAN NABAVE UDU PGZ 2015


PLAN NABAVE UDU PGZ 2016

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE UDU PGZ 2016


PLAN NABAVE UDU PGZ 2017

I. IZMJENA PLANA NABAVE UDU PGZ 2017

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE UDU PGZ 2017

 

PLAN NABAVE UDU PGZ 2018

I. IZMJENA PLANA NABAVE UDU PGZ 2018

II. IZMJENA PLANA NABAVE UDU PGZ 2018

III. DOPUNA PLANA NABAVE UDU PGZ 2018

IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE UDU PGZ 2018

V. DOPUNA PLANA NABAVE UDU PGZ 2018

 

PLAN NABAVE UDU PGZ 2019

 

Jednostavna nabava


PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE


U TIJEKU:


 

 

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.