Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

 

Pristup informacijama
  ZAKONODAVNI OKVIR
1. ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
2. Kriteriji za odredivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
3. Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama-(NN 85 od 2015.)
5. ZPPI-neslužbeni-pročišćeni-tekst
  OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
1. Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2. Zahtjev za pristup informacijama-obrazac broj 2
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije-obrazac 4
4. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije-obrazac broj 3
5. Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za pristup informacijama
6. Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za ponovnu uporabu informacija
7. Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informaciji tzv. “ŠUTNJA UPRAVE”
8. Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu tzv. “ŠUTNJA UPRAVE”
  SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
1. ODLUKA O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE
2. SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE-KONTAKT
  POVJERENICA ZA INFORMIRANJE
1. Odluka o izboru povjerenice za informiranje
2. POVJERENICA ZA INFORMIRANJE-KONTAKT
Središnji katalog službenih dokumenata RH
Zakoni i ostali propisi koji se primjenjuju u radu
1. Služba za društvene djelatnosti
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za imovinsko-pravne poslove
4. Služba za opću upravu
IZVJEŠTAJI
1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu(.csv format)
3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu(.csv format)

 

 

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.