Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se aktualne obavijesti.

-----------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST - PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

(više – Registar udruga)

-----------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST - MATIČNI URED MALINSKA

Radi korištenja godišnjeg odmora matičarke Matični ured Malinska u periodu od 08. do 26. srpnja 2019. godine radi utorkom i četvrtkom od 07,00 do 15,00 sati.

-----------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST - MATIČNI URED NOVI VINODOLSKI

Radi korištenja godišnjeg odmora matičarke Matični ured Novi Vinodolski ne radi u periodu od 17. do 26. lipnja 2019. godine.

-----------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST - MATIČNI URED LOVRAN

Radi korištenja godišnjeg odmora matičarke Matični ured Lovran ne radi u periodu od 24. do 28. lipnja 2019. godine, a u periodu od 01. srpnja do 16. srpnja 2019. godine radi srijedom u dane:

- 03. srpnja 2019.
- 10. srpnja 2019.

u vremenu od 08,00 do 16,00 sati (primanje stranaka od 08,30 do 14,00 sati).

-----------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST - MATIČNI URED ČAVLE

Radi korištenja godišnjeg odmora matičarke Matični ured Čavle u periodu od 19. lipnja do 12. srpnja 2019. godine radi srijedom u dane:

- 26. lipnja 2019.
- 03. srpnja 2019.
- 10. srpnja 2019.

u vremenu od 08,00 do 16,00 sati (primanje stranaka od 08,30 do 14,00 sati).

-----------------------------------------------------------------------

Potvrde za glasovanje – Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2019.

Potvrdom za glasovanje, dokazuje se pravo na glasovanje, na biračkom mjestu na dan izbora.

Građani koji nemaju važeću osobnu iskaznicu i nisu upisani u izvatke iz popisa birača dostavljene na biračka mjesta za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, 26. svibnja 2019., moći će glasovati na dan održavanja izbora uz predočenje potvrde za glasovanje.

Na području Primorsko-goranske županije potvrde za glasovanje izdavati će se na lokacijama prema popisu u prilogu.

Lokacije za izdavanje potvrda za glasovanje

(više – Ministarstvo uprave)

-----------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST - MATIČNI URED ČAVLE

Matični ured Čavle u periodu od 23. do 28. svibnja 2019. godine NE RADI.

-----------------------------------------------------------------------

Raspisani izbori za članove u europski parlament iz Republike Hrvatske

Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Izbori će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019. godine.

(više – pod Izbori)

-----------------------------------------------------------------------

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

-----------------------------------------------------------------------

Plan rada upravne inspekcije Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji za 2019. godinu

-----------------------------------------------------------------------

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019

Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje

-----------------------------------------------------------------------

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji za 2018. godinu.

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2018. godinu

Bilješke

Fin izvještaj za 2017. godinu

Bilješke

Tablice uz obvezne bilješke

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2019. g

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2018. g

-----------------------------------------------------------------------

Evidencija tehnoloških viškova u osnovnim školama PGŽ - veljača 2019

Evidencija tehnoloških viškova u srednjim školama PGŽ - veljača 2019

-----------------------------------------------------------------------

ODLUKA o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka na području Primorsko-goranske županije

-----------------------------------------------------------------------

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine broj: 51/18) od dana 1. siječnja 2019. godine u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji Ispostavi Delnice prestaje dežurstvo za slučaj smrti I organiziranje ukopa uz odavanje vojnih počasti umrlih HRVI I hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u dane vikenda.

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2016. godinu

Bilješke

Tablice uz obvezne bilješke

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2017. g

-----------------------------------------------------------------------

Evidencija tehnoloških viškova u osnovnim školama PGŽ - ožujak 2017

Evidencija tehnoloških viškova u srednjim školama PGŽ - ožujak 2017

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2015. godinu

Bilješke

Tablice uz obvezne bilješke

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. GODINU

-----------------------------------------------------------------------

IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016. g

-----------------------------------------------------------------------

Usklađivanje statuta udruga

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2014. godinu

-----------------------------------------------------------------------

IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. g

-----------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 5.c Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07, 125/08) Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi mogla sudjelovati u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.