Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se aktualne obavijesti.

-----------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST - MATIČNI URED KASTAV

Matični ured Kastav u tjednu od 09. do 13. rujna 2019. godine prima stranke

- u ponedjeljak 09. rujna 2019. i
- u četvrtak, 12. rujna 2019.

od 08,30 do 14,00 sati

-----------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST - MATIČNI URED ČAVLE

U periodu od 19. kolovoza do 06. rujna 2019. godine Matični ured Čavle ne radi srijedom radi odlaska matičarke na zamjenu u Matični ured Bakar.

-----------------------------------------------------------------------

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

-----------------------------------------------------------------------

Plan rada upravne inspekcije Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji za 2019. godinu

-----------------------------------------------------------------------

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019

Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje

-----------------------------------------------------------------------

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji za 2018. godinu.

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2018. godinu

Bilješke

Fin izvještaj za 2017. godinu

Bilješke

Tablice uz obvezne bilješke

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2019. g

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2018. g

-----------------------------------------------------------------------

UPISI U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠK.GOD. 2019./2020.

1. JAVNI POZIV

2. PLAN UPISA

3. INFORMATIVNI OBRAZAC 2019-2020

4. Naputak NZZJZ za upisni postupak

5. Zahtjev za prijevremeni upis u I. razred osnovne skole

6. Zahtjev za privremeno oslobadanje od upisa u I. razred osnovne skole

7. Mreža škola – upisna područje

-----------------------------------------------------------------------

Evidencija tehnoloških viškova u osnovnim školama PGŽ - veljača 2019

Evidencija tehnoloških viškova u srednjim školama PGŽ - veljača 2019

-----------------------------------------------------------------------

ODLUKA o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka na području Primorsko-goranske županije

-----------------------------------------------------------------------

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine broj: 51/18) od dana 1. siječnja 2019. godine u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji Ispostavi Delnice prestaje dežurstvo za slučaj smrti I organiziranje ukopa uz odavanje vojnih počasti umrlih HRVI I hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u dane vikenda.

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2016. godinu

Bilješke

Tablice uz obvezne bilješke

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2017. g

-----------------------------------------------------------------------

Evidencija tehnoloških viškova u osnovnim školama PGŽ - ožujak 2017

Evidencija tehnoloških viškova u srednjim školama PGŽ - ožujak 2017

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2015. godinu

Bilješke

Tablice uz obvezne bilješke

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. GODINU

-----------------------------------------------------------------------

IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016. g

-----------------------------------------------------------------------

Usklađivanje statuta udruga

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2014. godinu

-----------------------------------------------------------------------

IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. g

-----------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 5.c Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07, 125/08) Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi mogla sudjelovati u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.