Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

Obavijesti

Na ovim stranicama nalaze se aktualne obavijesti.

-----------------------------------------------------------------------

Obavijest - Matični ured Kastav

Zbog korištenja godišnjeg odmora matičarke Matični ured Kastav u periodu od 29. travnja do 03. svibnja 2019. godine prima stranke:

u četvrtak, 02. svibnja 2019. godine od 08,30 do 14,00 sati

-----------------------------------------------------------------------

Obavijest - Matični ured Čavle

Zbog korištenja godišnjeg odmora matičarke Matični ured Čavle u periodu od 23. do 30. travnja 2019. godine prima stranke:

u srijedu, 24. travnja 2019. godine od 08,00 do 14,00 sati

-----------------------------------------------------------------------

Raspisani izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbori će se održati u nedjelju 5. svibnja 2019.

(više – pod Izbori)

-----------------------------------------------------------------------

Glasovanje državljana drugih država članica Europske unije na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, mogu ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019.

Najkasnije do četvrtka 25. travnja 2019. birači – državljani drugih država članica Europske unije mogu podnijeti zahtjev za upis u registar birača.

(više – pod Izbori)

-----------------------------------------------------------------------

Raspisani izbori za članove u europski parlament iz Republike Hrvatske

Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Izbori će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019. godine.

(više – pod Izbori)

-----------------------------------------------------------------------

Obavijest - Matični ured Bakar

Zbog korištenja godišnjeg odmora matičarke Matični ured Bakar u periodu od 01. do 19. travnja 2019. godine prima stranke srijedom

od 08,30 do 14,00 sati

-----------------------------------------------------------------------

Obavijest - Matični ured Čavle

Matični ured Čavle u periodu od 01. do 19. travnja 2019. godine ne radi srijedom.

-----------------------------------------------------------------------

Obavijest - Matični ured Novi Vinodolski

Matični ured Novi Vinodolski u periodu od 01. do 19. travnja 2019. godine ne radi utorkom.

-----------------------------------------------------------------------

Radi odlaska matičarke na rad u Matični ured Rijeka MATIČNI URED KASTAV

- NE RADI u petak 08. ožujka 2019. godine
- u tjednu od 11. do 15. ožujka 2019. godine RADI u utorak
   12. ožujka 2019. godine te
- naredne tjedne RADI utorkom i četvrtkom

-----------------------------------------------------------------------

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

-----------------------------------------------------------------------

Plan rada upravne inspekcije Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji za 2019. godinu

-----------------------------------------------------------------------

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019

Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje

-----------------------------------------------------------------------

Obavijest - Matični ured Kastav

Zbog korištenja godišnjeg odmora matičarke, Matični ured Kastav u periodu od 17. prosinca 2018. godine do 04. siječnja 2019. godine prima stranke ČETVRTKOM i to:

- 20. prosinca 2018. godine,
- 27. prosinca 2018. godine i
- 03. siječnja 2019. godine

u vremenu od 08,30 do 14,00 sati

-----------------------------------------------------------------------

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji za 2018. godinu.

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2018. godinu

Bilješke

Fin izvještaj za 2017. godinu

Bilješke

Tablice uz obvezne bilješke

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2019. g

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2018. g

-----------------------------------------------------------------------

UPISI U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠK.GOD. 2019./2020.

1. JAVNI POZIV

2. PLAN UPISA

3. INFORMATIVNI OBRAZAC 2019-2020

4. Naputak NZZJZ za upisni postupak

5. Zahtjev za prijevremeni upis u I. razred osnovne skole

6. Zahtjev za privremeno oslobadanje od upisa u I. razred osnovne skole

7. Mreža škola – upisna područje

-----------------------------------------------------------------------

Evidencija tehnoloških viškova u osnovnim školama PGŽ - veljača 2019

Evidencija tehnoloških viškova u srednjim školama PGŽ - veljača 2019

-----------------------------------------------------------------------

ODLUKA o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka na području Primorsko-goranske županije

-----------------------------------------------------------------------

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine (‘’Narodne novine’’, broj 37/17), donijela je

- Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i

- Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Za dan provedbe izbora određuje nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

Pozivamo birače da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača zaključno do srijede 10. svibnja 2017. godine.

Više informacija pročitajte u IZBORI

-----------------------------------------------------------------------

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine broj: 51/18) od dana 1. siječnja 2019. godine u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji Ispostavi Delnice prestaje dežurstvo za slučaj smrti I organiziranje ukopa uz odavanje vojnih počasti umrlih HRVI I hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u dane vikenda.

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2016. godinu

Bilješke

Tablice uz obvezne bilješke

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2017. g

-----------------------------------------------------------------------

Obavijest o Matičnog ureda Malinska

Obavještavamo Vas da od 9. prosinca 2016. godine Matični ured Malinska ureduje na svojoj staroj adresi: Lina Bolmarčića  22, Malinska

Tel/fax 051/859-362

-----------------------------------------------------------------------

Evidencija tehnoloških viškova u osnovnim školama PGŽ - ožujak 2017

Evidencija tehnoloških viškova u srednjim školama PGŽ - ožujak 2017

-----------------------------------------------------------------------

Obavijest sudionicima u izbornom postupku

Objava biračima za prijevremene izbore za zastupnike u Hrvatski sabor

Raspis Ministarstva uprave

Obavijest biračima s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji

Kontakti

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2015. godinu

Bilješke

Tablice uz obvezne bilješke

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. GODINU

-----------------------------------------------------------------------

IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016. g

-----------------------------------------------------------------------

Usklađivanje statuta udruga

-----------------------------------------------------------------------

Fin izvještaj za 2014. godinu

-----------------------------------------------------------------------

IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

-----------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. g

-----------------------------------------------------------------------

MRMS - mišljenje

-----------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 5.c Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07, 125/08) Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi mogla sudjelovati u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.