Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Sjedište Službe: Rijeka, Riva 10
Tel: 354-172
Fax: 354-197
E-mail: opca-uprava@udu-pgz.hr

Radno vrijeme u Rijeci: od 8,00 do 16,00
Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u Rijeci:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.

Voditelj službe:Zdenko Holenko, dipl. iur.
e-mail : zdenko.holenko@udu-pgz.hr

Služba ima unutarnje ustrojstvene jedinice:

  Odjel za opću upravu i udruge građana
Voditeljica odjela: Ivona Paravić, dipl. iur.
Tel.: 051/354-199
e-mail: ivona.paravic@udu-pgz.hr
  Odjel za osobna stanja građana i matičarstvo
Voditeljica odjela: Željka Dukić-Srdoč, dipl. iur.
Tel.: 051/354-195
e-mail: zeljkads@udu-pgz.hr

1. Odjel za opću upravu i udruge građana obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

  - osnivanje, registraciju, pravni položaj i prestanak postojanja udruga, pokretanje postupka likvidacije udruga, provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga, obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga te poduzimanje propisanih mjera u slučaju povrede zakona,
  - postupak određivanja i dodjele OIB-a za novoupisane udruge u registar udruga te ispisivanje potvrda o OIB-u u ime Porezne uprave kao i dostavu podataka o promjenama obveznika OIB-a te traženje poništenja istog,
  - vođenje registra udruga u informatičkom obliku i zbirke isprava udruga te izdavanje potvrda iz istih,
  - provođenje postupaka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti te provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da iste ne može provoditi tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju,
  - davanje pravnih savjeta i sastavljane podnesaka u okviru primarne pravne pomoći u postupcima pred javnopravnim tijelima koji se odnose na statusna prava građana, na utvrđivanje prava i obveza iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranje i socijalne skrbi, zaštitu prava radnika pred poslodavcem te svim ostalim upravnim postupcima sukladno zakonu.

  2. Odjel za osobna stanja građana i matičarstvo obavlja upravne i druge stručne
  poslove koji se odnose na:

  - promjenu osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune te poništenja upisa u državnim maticama,
  - vođenje državnih matica i evidencije o hrvatskom državljanstvu te izdavanje dokumenata iz istih,
  - verifikaciju upisa u elektroničkom obliku (drugi primjerak državnih matica),
  - pripremne poslove za sklapanje braka u vjerskom obliku te sklapanje braka u građanskom obliku,
  - stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
  - vođenje evidencije o popisima birača u elektroničkom obliku,
  - provođenje upisa, dopuna i ispravaka popisa birača,
  - izdavanja potvrda iz evidencije o popisima birača.

              Služba za opću upravu obavlja i druge poslove koji se odnose na opću upravu koji su posebnim zakonom stavljeni u nadležnost Ureda.

    Matični ured Rijeka
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) 08,30 do 14,00 sati.
  Šalter 15 prima stranke svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 15,30 sati
  Rijeka, Riva 10.
  Matica rođenih, Tel. 354-320
  Matica vjenčanih, Tel. 354-318
  Matica umrlih, Tel. 354-316
  Knjiga državljana, Tel. 354-324
  Šalter:
  Tel. 354-323
  Fax. 354-326 

  E-mail: mu.rijeka@udu-pgz.hr

   

  Matični ured Bakar

  stranke prima ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 08,30 do 14,00 sati

  U slučaju potrebe ostale radne dane možete kontaktirati Matični ured Rijeka na tel.354-320 (matica rođenih), 354-318 (matica vjenčanih), 354-316 (matica umrlih) ili 354-324 (knjiga državljana)

  Bakar, Primorje 39
  Tel. 761-008
  Fax. 761-008

   

  Matični ured Čavle
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati Čavle, Čavle 104
  Tel. 259-512
  Fax. 259-512

   

  Matični ured Kastav
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati Kastav, Kastav 43
  Tel. 691-411
  Fax. 691-411


  Radi odlaska matičarke na rad u Matični ured Rijeka MATIČNI URED KASTAV

  - NE RADI u petak 08. ožujka 2019. godine
  - u tjednu od 11. do 15. ožujka 2019. godine RADI u utorak
     12. ožujka 2019. godine te
  - naredne tjedne RADI utorkom i četvrtkom

  U slučaju potrebe isprave iz državnih matica i evidencije o državljanstvu iz verificiranih upisa mogu se podignuti u najbližem matičnom uredu.

  Za slučaj neke druge potrebe može se kontaktirati Matični ured Rijeka na slijedeće brojeve telefona:

  354-320 matica rođenih
  354-318 matica vjenčanih
  354-316 matica umrlih
  354-324 evidencija o državljanstvu

  Putem sustava e-Građani može se pristupiti usluzi e-Matice i zatražiti elektroničke izvode iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu.
   

  Matični ured Kraljevica

  Stranke prima utorkom u vremenu od 08,30 do 14,00 sati


  U slučaju potrebe ostale radne dane možete kontaktirati Matični ured Rijeka na tel.354-320 (matica rođenih), 354-318 (matica vjenčanih), 354-316 (matica umrlih) ili 354-324 (knjiga državljana)

  Kraljevica, Palih boraca 4
  Tel. 281-336
  Fax. 281-336

    Matični ured Crikvenica
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati
  Crikv. P. Preradovića 6
  Tel. 354-414
  Fax. 241-540

  E-mail: mu.crikvenica@udu-pgz.hr

    Matični ured Novi Vinodolski
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati Trg Vinodolskog Zakona br. 5
  Tel. 244-265
  Fax. 244-265

    Matični ured Delnice
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati
  Delnice, Trg 138. brigade HV 4
  Tel. 354-637
  Fax. 811-802

  E-mail: mu.delnice@udu-pgz.hr

    Matični ured Krk
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati
  Krk, Bana Jelačića 5
  Tel. 354-345
  Fax. 220-063

  E-mail: mu.krk@udu-pgz.hr

   

  Matični ured Malinska

  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 satiMalinska, Lina Bolmarčića  22
  Tel. 859-362
  Fax. 859-362

    Matični ured Mali Lošinj

  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati
  M. Lošinj,Riva loš. kapetana 7
  Tel. 354-658
  Fax. 233-670

  E-mail: mu.mlosinj@udu-pgz.hr

   

  Matični ured Cres

  Stranke prima četvrtkom od 8.30 do 14.00

  Ostale radne dane u slučaju potrebe možete kontaktirati Matični ured Mali Lošinj na tel. 354-658.

  Cres, Ul. Cres. statuta 15
  Tel. 571-299
  Fax. 571-299

    Matični ured Opatija
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati
  Opatija, M. Tita 8
  Tel. 354-674
  Fax. 701-197

  E-mail: mu.opatija@udu-pgz.hr

   

  Matični ured Lovran
  Stranke prima ponedeljkom i srijedom od 08,30 do 14,00 sati

  Lovran, Šet. Maršala Tita 41
  Tel. 291-101
  Fax. 291-101

   

  Matični ured Matulji
  Stranke prima utorkom i četvrtkom od 8.30 do 14.00

  Ostale radne dane u slučaju potrebe možete kontaktirati Matični ured Opatija na tel. 354-674  ili 354-675.

  Matulji, Dalmatinskih brigada 5
  Tel. 277-190
  Fax. 277-190

    Matični ured Vrbovsko
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati
  Vrbovsko, Dobra 4
  Tel. 354-623
  Fax. 354-621

  E-mail: mu.vrbovsko@udu-pgz.hr

    Matični ured Čabar
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati
  Čabar, Zaobilaznica 1
  Tel. 354-629
  Fax. 354-631
  E-mail: mu.cabar@udu-pgz.hr

    Matični ured Rab
  Stranke prima svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 08,30 do 14,00 sati
  Rab, Trg Municipium Arba 2
  Tel. 354-607
  Fax 724-602

  E-mail: mu.rab@udu-pgz.hr

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.