Predstojnica
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Ispostava Crikvenica
Ispostava Čabar
Ispostava Delnice
Ispostava Krk
Ispostava Mali Lošinj
Ispostava Opatija
Ispostava Rab
Ispostava Vrbovsko

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Sjedište Službe: Rijeka, Riva 10
Tel: 354-212,
Fax: 354-221,354-203
E-mail:

Radno vrijeme u Rijeci: od 8,00 do 16,00
Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka u Rijeci:
Od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,30 do 14,00 sati.

Voditelj službe: Ljiljana Mataija-Gulić, dipl. iur.
e-mail: ljiljana.mataija@udu-pgz.hr

Služba ima unutarnje ustrojstvene jedinice:

  Odjel za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima
Voditeljica odjela: Ana Šporer Zupičić, dipl. iur.
Tel.: 051/354-337
e-mail: ana.sporer@udu-pgz.hr
  Odjel za informatičke, opće i pomoćno-tehničke poslove
Voditelj odjela: Dorijan Bakarčić, dipl. oec
Tel.: 051/354-397
e-mail: dorijan.bakarcic@udu-pgz.hr

U Službi za zajedničke poslove materijalno-financijske, računovodstvene i planske poslove obavljaju neposredni izvršitelji.

1. Odjel za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • nadzor nad zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina i koordinacija vijeća nacionalnih manjina,
 • odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći,
 • nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području županije (upravni nadzor),
 • stručne i upravne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika,
 • planiranje, razvoj i upravljanje kadrovima za potrebe Ureda,
 • antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku.

2. Odjel za informatičke, opće i pomoćno-tehničke poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na:

 • održavanje računalnih sustava i mreža, njihovo upravljanje te unapređenje  djelovanja informatičkih sustava,
 • provođenje postupaka javne nabave roba, radova i usluga,
 • uredske poslove, a osobito primanje, otvaranje, pregledavanje i raspoređivanje pošte, upisivanje akata te njihovo arhiviranje i čuvanje,
 • određivanje brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata na području županije,
 • održavanje opreme i sredstava rada,
 • zaštitu na radu te protupožarnu zaštitu.

 

 

Na INFO-SERVISU možete pronaći informacije od koristi fizičkim i pravnim osobama prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola i drugih poslova u domeni Ureda.